Computer Service

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทุกปัญหา ทุกอาการ
[ รับแก้ปัญหาทั้ง Hardware และ Software ]

- เครื่องเสีย , เปิดไม่ติด , หน้าจอไม่ขึ้นภาพ
- เครื่องแฮงค์ , มี Error ขึ้น , การทำงานช้า
- ต่อ Internet ไม่ได้ , Internet หลุดบ่อยๆ
- มีไวรัส , เครื่อง Restart เอง

การบริการ
- บริการตรวจเช็คเครื่อง และเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง
- ในกรณีที่ไม่ตกลงซ่อมยินดีส่งเครื่องคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- มีบริการทั้งในและนอกสถานที่ (ONSITE-SERVICE)
- มีรถบริการรับ-ส่งให้ถึงสถานที่
- ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน