Support

ร้านคลิก-ไอทีเรามีบริการสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับเราคือกรณีที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์กรณีที่เครื่องยังเปิดติดและสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เรามีบริการ Remote เข้าไปแก้ไขหรือแนะนำการแก้ปัญหาการใช้งานหรือปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมต่างๆได้ Download Program http://get.teamviewer.com/5thbw34